Eden Hotels

Vanwege de coronapandemie en de getroffen maatregelen, zijn er veel banen verloren gegaan in de horeca. Dat geldt ook voor de banen binnen de hotels van Eden. Maar als de ‘normale’ tijden weer terugkeren, zal er binnen de horeca een enorme vraag naar arbeidskrachten ontstaan. Om hierop voor te sorteren, wil Eden Hotels alvast een pool gaan vullen met mensen die straks direct bij hen aan de slag willen gaan in een (bij)baan: een pool van multi-inzetbare ‘leukies’ die er alles aan willen doen de hotelgasten een fantastisch verblijf te geven. Wij werden gevraagd een wervingscampagne te ontwikkelen die de doelgroep enthousiast maakt en overhaalt zich meteen in te gaan schrijven voor de (bij)banenpool op de website van Eden Hotels. Naast een social media-campagne, werden er wildplak-posters ontwikkeld, een referral-uiting en een e-mailing.