Skip to content

Employer Branding en EVP

Onder Employer Branding verstaan wij het verkrijgen en behouden van een authentieke en onderscheidende voorkeurspositie als werkgever in de mindset van (potentiële) medewerkers en hun beïnvloeders. Employer Branding is geen doel op zich maar ondersteunt de directe werving:

• Investeren in het employer brand bespaart geld.
• Een sterk werkgeversmerk is belangrijk voor het aantrekken van latent werkzoekenden.
• Organisaties met een sterk werkgeversmerk hebben een lager verloop dan organisaties met een minder sterk werkgeversmerk.
• Een sterk werkgeversmerk segmenteert: het bindt medewerkers die de organisatie graag wil behouden, terwijl medewerkers die eigenlijk niet passen bij de organisatie zich eerder elders zullen oriënteren.

Een goed doordachte EVP vormt de basis van een succesvolle employer branding strategie.   

Een EVP is het geheel van wat een organisatie (toekomstige) medewerkers te bieden heeft, in termen van werknemerswaarde. Het gaat hier niet alleen om salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden, ontwikkelingsmogelijkheden, carrièreperspectieven en een fijne werkomgeving. Steeds vaker gaat het om de persoonlijkheid en waarden (de ziel) van de organisatie. Juist dit is voor potentiële kandidaten steeds belangrijker bij het kiezen van hun toekomstige werkgever. Bij het bepalen van een EVP is het belangrijk dat deze een eerlijk beeld geven van de organisatie. Zeker in de huidige tijd prikt men er snel doorheen als de verhalen niet passen bij de werkelijkheid. Het is ook belangrijk dat de huidige medewerkers zich herkennen in de EVP.

Op basis van gesprekken met medewerkers, marktanalyse en doelgroeponderzoek bepalen we de EVP en positionering richting de arbeidsmarkt.

Vervolgens ontwikkelen we een creatief communicatieconcept, dat als basis dient voor bijvoorbeeld een arbeidsmarktcampagne, werkenbij-site, video, content voor o.a. social media, beursmaterialen en waar nog meer behoefte aan is.