VGZ
Employer Branding campagne

Campagne ‘Zo zijn we’.
Na de fusie tussen Univé en VGZ-IZA-Trias ontstond een nieuwe organisatie. Een van de uitdagingen bij een fusie is het samenbrengen van verschillende bedrijfsculturen. Wat wil je behouden, wat wil je veranderen, hoe kunnen de bestaande organisaties elkaar versterken in de nieuwe organisatie. Dit is opgetekend in een Betekenisboek, waarin verschillende ‘persona’ werden omschreven, die de nieuwe organisatie graag als medewerkers zag. Typerend voor de ‘gewenste’ medewerker is dat deze altijd een stapje extra zet voor de klant, zowel de interne als de externe.

In vervolg hierop ontwikkelden we de arbeidsmarktcampagne ‘Zo zijn we’. Medewerkers die symbool staan voor de nieuwe corporate organisatiestructuur spelen de hoofdrol in deze campagne. We laten hen zien in een privésituatie, waarin deze mentaliteit ook naar voren komt. Dit zorgt voor herkenning bij de gezochte doelgroep.

Er was al een ‘werkenbij’ website actief. Deze hebben we voorzien van branding en verschillende content die ondersteunend was aan de nieuwe positionering.